::    Twoja    wiedza,    umiejętności    oraz    bezpieczeństwo    na    drodze    są    dla    nas    najważniejsze!    ::
NAUKA
Sala wykładowa jest duża, dobrze oświetlona oraz wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne: Kursy rozpoczynają się badaniem lekarskim na miejscu. To nie kursanci szukają lekarza – to on przychodzi do nich. Każdy uczestnik kursu otrzymuję (w cenie kursu) zestaw materiałów szkoleniowych dla kandydatów na kierowców. Są to książki: podręcznik z przepisami ruchu drogowego, najważniejszymi pojęciami, znakami drogowymi z komentarzem, poradnikiem i ćwiczeniami oraz płyta CD z testami egzaminacyjnymi. Zajęcia teoretyczne trwają 30 godzin, w tym 4 godziny z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny (w cenie kursu).


Praktyczna nauka jazdy obejmuje również 30 godzin. Nasza szkoła jazdy dysponuje samochodami m.in. marki TOYOTA Yaris, wyposażonymi identycznie jak w centrum egzaminowania WORD. Instruktorzy rzetelnie i indywidualnie traktują każdego ucznia. Umawiają się na jazdy w miejscu dogodnym dla kursanta. Pokazują jak opanować dynamikę pojazdu, jak nim umiejętnie kierować w ruchu drogowym. Kształtują podstawowe nawyki, czynności i wykonywane manewry w trakcie kierowania pojazdem. Jazdy odbywają się w ruchu miejskim, na trasach egzaminacyjnych, jak również na placu manewrowym. Tam właśnie kursanci szkoleni są z wymaganych na egzaminie manewrów. Na zakończenie zajęć praktycznych przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny (również w cenie kursu), którego celem jest sprawdzenie opanowania kierowania pojazdem w ruchu drogowym.

Po zakończeniu szkolenia kandydat na kierowcę otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może odważnie ruszyć na egzamin państwowy.
Nasza dewiza to:
"Prawo jazdy w Poznaniu to prostsze niż myślisz"
 
Poznań - szkoła jazdy Poznań, nauka jazdy Poznań